Menu

Huren?

Ons vakantiehuis bevindt zich op een van de best onderhouden parken in Nederland met directe staande mastverbinding tot het Heegermeer en de overige Friese meren en sloten. Mail ons of de parkverhuur als je belangstelling hebt.

Parkregels

Er zijn regels op het park die moeten worden nageleefd. Deze regels zijn wij verplicht te melden:

Het is niet toegestaan:

 1. in de woningen een beroep of bedrijf worden uitgeoefend, de woningen hebben uitsluitend een recreatieve functie.
 2. Andere bewoners overlast aan te doen;
 3. Tussen 22.00u en 07.00u radio-, televisie- of ander geluid voort te brengen dat voor anderen hinder kan opleveren;
 4. Antennes, schotels voor satellietontvangst e.d. aan te brengen;
 5. Opstallen, waaronder tenten, campers, caravans of andere kampeermiddelen te plaatsen;
 6. Op de inrit bij de woning meer dan twee auto’s te parkeren;
 7. Op de wegen op het park, voertuigen, caravans of andere voorwerpen te parkeren;
 8. Op de wegen in het park voertuigen te gebruiken met een hogere asdruk dan 2500 kg;
 9. Op de wegen in het park sneller te rijden dan 30 km/uur;
 10. Met motorboten of boten met een buitenboordmotor sneller te varen in het park dan 2 km/uur;
 11. Het stationair draaien van motoren, waaronder begrepen proefdraaien;
 12. Aanplakbiljetten voor verhuur, verkoop of andere vormen van reclame op of aan de woning met de daarbij behorende grond aan te brengen;
 13. Olie, oliehoudend water of chemische stoffen te werpen of te lozen, andere milieuverontreinigende handelen te plegen, open vuren te ontsteken, of vuurpijlen af te schieten;
 14. Zonder toestemming verandering aan te brengen in of aan gemeenschappelijke gedeelten, bijvoorbeeld het snoeien van de gemeenschappelijke hagen;

De overige regels zijn:

 1.  Huishoudelijk afval dient bij de ingang van het park in de vuilnisstortkokers te worden gedeponeerd (groen, glas en overige afval gescheiden), de sleutel van deze kokers bevindt zich in de woning, grof afval dient bij de gemeentewerf aan de Draei te Heeg te worden gestort, elders afval storten is niet toegestaan;
 2. Honden moeten in het park worden aangelijnd en uitwerpselen opgeruimd;
 3. Iedere bewoner (inclusief gasten of huurders) zijn jegens andere bewoners of de Coöperatieve vereniging van eigenaren voor schade, al dan niet met opzet, door zijn toedoen veroorzaakt aan eigendommen van derden of van de coöperatie;
 4. Ingeval van storm, brand of enig ander onheil is iedere bewoner (gast of huurder daaronder begrepen) en die zich op het waterpark bevindt verplicht hulp te verlenen.